POWIERZCHNIA 0,9740 HA

Informacje o działce:

LOKALIZACJA:
Rydułtowy, Strefa Gospodarcza – teren położony pomiędzy ul. Strzody, a granicą z miastem Radlin, którą stanowi ul. Głożyńska. Od strony północnej ograniczony doliną cieku, zaś od strony wschodniej terenami leśnymi.

NUMER DZIAŁKI:
3645/169

WŁAŚCICIEL:
Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - jednoosobowa spółka Miasta Rydułtowy.

POWIERZCHNIA:
0,9740 ha

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA:
3 PU - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

FORMA PRZEKAZANIA W UŻYTKOWANIE:
sprzedaż

ELEMENTY UZBROJENIA TERENU:

  • sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie),
  • sieć wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie),
  • sieć kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie),
  • infrastruktura telekomunikacyjna,
  • przepompownia ścieków,
  • odprowadzenie wód deszczowych,
  • parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie,
  • drogi dojazdowe,
  • pełne oświetlenie terenu.

Przez działkę przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV.

INNE UDOGODNIENIA:
Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomości

Cena wywoławcza: 500 tys. zł netto