22 listopad 2022

Rozpoczęcie negocjacji dla zadania "Budowa osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Ładnej w Rydułtowach"

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie negocjacji, w związku z zamiarem realizacji zadania pt. „Budowa osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Ładnej w Rydułtowach”. Negocjacje mają również charakter analizy potrzeb i wymagań oraz wstępnych konsultacji rynkowych, o których mowa w art. 83 i 84 Prawa zamówień publicznych.

Celem ogłoszonych negocjacji jest uzgodnienie treści umowy o partnerstwie, której projekt stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załącznikiem niniejszego ogłoszenia jest również Program Funkcjonalno – Użytkowy, do pobrania pod linkiem:   http://pobieranie.rydultowy.pl/rydultowy_ladna.7z

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami i przesłanie do dnia 28 listopada 2022 r. potwierdzenia zainteresowaniem udziału w prowadzonych negocjacjach. W wiadomości zwrotnej należy podać dane osoby wyznaczonej do kontaktu. Wstępny termin prowadzenia negocjacji to 30 listopada 2022 r. - godziny uzgadniane będą indywidualnie.

Osoby do kontaktu:

Joanna Gola – Prezes Zarządu Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – tel. 508 379 329

Krzysztof Kisiel – Sekretarz Miasta Rydułtowy – tel. 509 044 987

[ZOBACZ REGULAMIN NEGOCJACJI]

[ZOBACZ PROJEKT UMOWY WSPÓŁPRACY]