O spółce

Sprzedaż gruntów

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął działalność 1 kwietnia 2007 r. jako jednoosobowa spółka kapitałowa ze 100 % udziałem Miasta Rydułtowy.
Początkowo siedziba firmy mieściła się w wynajmowanych od Zakładu Gospodarki Komunalnej pomieszczeniach przy ul. Raciborskiej 150, a od 2012 r. Rydułtowski Park Przedsiębiorczości jest właścicielem budynku przy ul. Podleśnej 6C, gdzie przeniesiono siedzibę Spółki.
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta Rydułtowy - Marcin Połomski.
Aktualnie członkami Rady Nadzorczej są: Bernard Labusek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Irena Pierchała – Zastępca Przewodniczącego i Łukasz Mijal – Sekretarz.
Prezesem Zarządu, od samego początku istnienia Spółki był Pan Krzysztof Kisiel.
Obecnie funkcję tę pełni Pani Joanna Gola, która od 2 maja 2017 roku przejęła obowiązki Prezesa Zarządu.
Rydułtowski Park Przedsiębiorczości został powołany w związku z wybudowaniem przez Miasto Rydułtowy Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach (obecnie Strefa Gospodarcza). Zadaniem Spółki było pozyskiwanie inwestorów.

Targowisko

Drugą wiodącą gałęzią działalności Spółki jest zarządzanie targowiskiem miejskim przy ul. Bema / Jagiellońska. Początkowo Rydułtowski Park Przedsiębiorczości najmował teren targowiska od Miasta Rydułtowy. W roku 2013 doszło do transakcji kupna-sprzedaży, w wyniku której Spółka stała się właścicielem nieruchomości stanowiących Centrum Usługowo-Handlowe.

Dotychczas sprzedano 15 działek, m.in. następującym Inwestorom:

- MICHAEL,

- Tech-pol Sp. z o. o.,

- Petrom Sp. z o. o.,

- ANNEX S.C.,

- RDUCH BELLS & CLOCKS,

- Energy Control Technics Sp. z o. o.,

- Andrzej Poręba Konstrukcje Stalowe,

- Transport ciężki Henryk Porwoł,

- TPM Poland,

- E- print,

- NOVA CNC Kłosok Paweł.

- Nowoczesne Technologie Przemysłowe – Gawlas Wojciech

 

GALERIA STREFY