Aktualne przetargi

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, wolnej od obciążeń, położonej na terenie Strefy Gospodarczej w Rydułtowach.

Szczegóły przetargu:

Przetarg odbędzie się 15 lipca 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Podleśnej 6 C w Rydułtowach.

Przedmiotem przetargu jest działka nr 3649/169 o powierzchni 0,3694 ha, ujawniona w KW nr GL1W/000058717/1; Cena wywoławcza wynosi 218 000 zł netto; wadium 11 000 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 2 200 zł, co stanowi w przybliżeniu 1% ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia netto, płatną jednorazowo (plus należny podatek VAT), nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Zbywający może skorzystać z prawa odkupu w przypadku, gdy w okresie do 2 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji.
Zbywającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% ceny nabycia
w przypadku, gdy w okresie 5 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie zakończy inwestycji.
Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Wadium wnosi się w terminie do 12 lipca 2016 r. w kasie firmy lub przelewem na konto nr: 37 1050 1403 1000 0090 6379 5570.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu w siedzibie spółki Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o., co najmniej na godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Elementy uzbrojenia terenu:
 • sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW),
 • sieć wodociągowa (260 m3 / dobę, przyłącze na terenie),\sieć kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m3 / dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie),
 • infrastruktura telekomunikacyjna,
 • przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych,
 • parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne
 • oświetlenie terenu.

 Inne udogodnienia:

 • sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW),
 • sieć wodociągowa (260 m3 / dobę, przyłącze na terenie),\sieć kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m3 / dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie),
 • infrastruktura telekomunikacyjna,
 • przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych,
 • parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne
 • oświetlenie terenu.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości strefy rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości

POBIERZ REGULAMIN