Rydułtowski Park Przedsiębiorczości - tereny

Uzbrojenie terenu

Sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW, przyłącze na terenie), wodociągowa (260 m³/dobę, przyłącze na terenie), kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m³/dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie), infrastruktura telekomunikacyjna, przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych, parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu.

Inne udogodnienia

Płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego, dogodny dojazd, system zwolnień z podatku od nieruchomościydułtowska Strefa zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiedzie wodzisławskim.

Zwolnienia

Do 10 lat zwolnienia z podatku od nieruchomości w zamian za inwestycję w Strefie! System zwolnień z podatku od nieruchomości zakłada, że inwestorzy którzy na terenie Strefy zainwestują co najmniej 300 tys. zł oraz utworzą co najmniej 5 nowych miejsc pracy będą zwolnieni z podatku od...

[czytaj więcej]